EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.65 0.78 1.020 0.00%
SLC 1Gb 128MBx8 1.85 0.62 1.033 0.00%
MLC 64Gb 8GBx8 4.15 2.10 2.582 0.00%
MLC 32Gb 4GBx8 3.40 2.00 2.324 0.00%
3D TLC 256Gb 3.50 3.30 3.375 0.48%