EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.60 1.00 1.157 0.00%
SLC 1Gb 128MBx8 2.00 0.80 1.100 -0.45%
MLC 64Gb 8GBx8 3.50 2.05 2.482 0.00%
MLC 32Gb 4GBx8 3.00 1.93 2.057 0.05%
3D TLC 256Gb 3.10 2.85 2.909 -0.24%