EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.38 0.77 0.976 -0.20%
SLC 1Gb 128MBx8 1.82 0.56 0.977 0.00%
MLC 64Gb 8GBx8 4.00 2.00 2.597 1.88%
MLC 32Gb 4GBx8 3.40 1.85 2.151 -0.14%
3D TLC 256Gb 3.30 3.15 3.187 -0.19%