EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.38 0.90 1.019 0.30%
SLC 1Gb 128MBx8 1.90 0.68 0.950 0.00%
MLC 64Gb 8GBx8 3.30 1.94 2.397 -0.13%
MLC 32Gb 4GBx8 3.00 1.90 1.973 -0.20%
3D TLC 256Gb 3.00 2.80 2.879 -0.10%