EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.45 1.05 1.188 -0.34%
SLC 1Gb 128MBx8 2.05 0.80 1.071 0.00%
MLC 64Gb 8GBx8 3.50 2.05 2.663 -0.15%
MLC 32Gb 4GBx8 3.00 1.93 2.061 0.00%
3D TLC 256Gb 3.05 2.85 2.922 0.00%