EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:午盘于14:20公布(抢先20分钟),晚盘将于17:50开盘

项目 日高点 日低点 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.30 0.92 1.30 0.92 1.051 0.00%
SLC 1Gb 128MBx8 1.73 0.65 1.73 0.65 0.944 0.11%
MLC 64Gb 8GBx8 3.13 2.00 3.13 2.00 2.429 0.58%
MLC 32Gb 4GBx8 3.03 1.85 3.03 1.85 2.341 -0.26%
3D TLC 256Gb 3.05 2.80 3.05 2.80 2.917 0.00%