EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
SLC 2Gb 256MBx8 1.65 0.74 1.010 0.00%
SLC 1Gb 128MBx8 1.70 0.60 0.968 0.00%
MLC 64Gb 8GBx8 3.20 2.00 2.490 0.00%
MLC 32Gb 4GBx8 3.40 2.00 2.308 0.00%
3D TLC 256Gb 3.35 3.10 3.233 0.00%